Samarbeten

Fastigheternas förvaltning och skötsel

Ekonomisk förvaltning 

Riksbyggen Ekonomi

kontaktperson: Sandra Eliasson
Ekonomiassistent

Förvaltning i Östersund AB – en del av Riksbyggen

Direkt: 010-175 71 21

Kundtjänst: 010-175 71 00.

Adress: Box 84, 831 21 Östersund

www.rbekonomi.se

Markskötsel (gräsmattor, häckklippning och buskar)

Fragaria 

Städning fr o m 1 jan 2018

CaMa Service AB
Tel 08- 684 093 43

Teknisk förvaltning

Delagott Förvaltning
Tel 08- 33 12 10

Snöröjning och sandning

HSB Mark och Trädgård
Tel: 08-578 77 500