Mäklarinformation

Styrelsen i BRF Järnheden har i dokumentet mäklarfrågor svarat på de vanligaste frågorna vi får om vår förening. Nytt för i år är att vi vill att mäklare skriver ut och ber köpare att signera dokumentet gällande GDPR och skickar med i samband med att köparen ansöker om att bli medlem i föreningen. 


Mäklarfrågor»»            GDPR - Information till nya medlemmar»»            Årsredovisning för 2018»»


Avgiftshöjning

Styrelsen beslutade under 2019 att avgifterna ska höjas med 10 %. Enligt vår ekonomiska plan behövde vi justera avgifterna eftersom vi har flera planerade projekt på gång som behöver finansieras däribland installation av nya entréportar. Flera kostnader har varje år ökat procentuellt för föreningen, avgifterna har dock inte följt marknadsutvecklingen.  


Brf Järnheden ber alla mäklare att ringa till vår ekonomiske förvaltare Riksbyggen vid beställning av "utdrag ur lägenhetsregistret" och andra frågor om lägenheter, t ex andelstal, förmögenhetsvärde, ytor och ekonomisk plan.
Riksbyggen förvärvade Agenta Förvaltning AB i februari 2018
Kontaktperson:  
Fastighetsekonom Sandra Eliasson
seliasson@rbekonomi.se
Direkt: 010-175 71 21
Växel: 010-175 71 00, Kundtjänst: 08-522 182 42

www.rbekonomi.se

Övrigt

Bostadsrättsföreningen har 33 privata parkeringsplatser dit det är separat kö. För närvarande är kötiden ca 2-3 år för att få en plats. 

Föreningen har även ett hobbyrum där man kan snickra med egna verktyg, ett biljardrum där det även finns en darttavla och en soffgrupp. Vi har även en bastu som kan nyttjas av medlemmar i föreningen. Alla utrymmen har separata nycklar som får kvitteras ut av medlemmar i föreningen efter erlagd deposition. För att kvittera ut nycklar kontaktas styrelsen via mail. 

Bredband

Varje lägenhet har indraget bredband som levereras av Telenor. Anslutningen är 100/100 och ingår i medlemsavgiften. Nya medlemmar får själva kontakta Telenor för att registrera sig för att aktivera sitt bredband. 


Biljardrummet

Biljardrummet

Biljardrummet 2

Biljardrummet

Hobbyrummet

Hobbyrummet

Bastun

Bastun