För mäklare

Mäklarinformation 

Styrelsen i Brf Järnheden har på den här sidan svarat på de vanligaste frågorna vi får om vår förening. Vi vill att mäklare skriver ut och ber köpare att signera dokumentet gällande GDPR och skickar med i samband med att köparen ansöker om att bli medlem i föreningen. Sidan Om föreningen kan även vara av intresse.

Ny medlem - överlåtelseportalen

Välkommen till portalen som underlättar hela processen från ansökan om medlemskap till överlåtelser. Som mäklare kan du beställa objektsinformation från fastighetsförvaltare, starta överlåtelser, säkerställa att all dokumentation finns och kommer in i tid samt följa medlemsansökan och beslut hos BRF:er – enkelt, digitalt och i realtid. 

Ny medlem portalen »

Informationen på den här sidan uppdaterades 2022-05-19. Saknar du någon information var god och använd e-post och skicka till styrelsen@jarnheden.se

Bostadsrättsföreningen   Järnheden   ligger   i   Bromma   som   tillhör   Stockholms   stad. Bostadsrättsföreningen   är   fördelade   på   tre   huskroppar   som   samtliga   ligger   på Ståltrådsvägen.    Husen   är   benämnda   Masmästaren   1   (Ståltrådsvägen   32-40), Masmästaren 2 (Ståltrådsvägen 42-46) och Hammarsmedjan 2 (Ståltrådsvägen 13-25). 

Filer

Lokaler & Allmänt

Gemensamma utrymmen

Ekonomi

TV & Internet

Parkering

Bostadsrättsföreningen har 32 privata parkeringsplatser dit det är separat kö. För närvarande är kötiden ca 1-2 år för att få en plats. Hyra för parkeringsplatserna är 300 kr/månad för en vanlig plats och 400 kr/månad för en parkeringsplats med laddstation till elbil (elkostnader tillkommer). I övrigt gäller boendeparkering i området för 300 kr/månad vid registrering hos Stockholms stad.

Laddstation: Vi har sex platser avsedda för el och hybridbilar. De är utrustade av typ 2 laddstationer på 3,7kW.

Renoveringar

Beslutade:


Genomförda:

Administration för mäklare

Ny medlem portalen »

Ansökan om medlemskap, samt GDPR-avtal skickas efter avslutad försäljning till Brf Järnheden, Ståltrådsvägen 25 nb, 168 68  Bromma.