För mäklare

Mäklarinformation

Styrelsen i Brf Järnheden har på den här sidan svarat på de vanligaste frågorna vi får om vår förening. Vi vill att mäklare skriver ut och ber köpare att signera dokumentet gällande GDPR och skickar med i samband med att köparen ansöker om att bli medlem i föreningen. Sidan Om föreningen kan även vara av intresse.

Ny medlem - överlåtelseportalen

Välkommen till portalen som underlättar hela processen från ansökan om medlemskap till överlåtelser. Som mäklare kan du beställa objektsinformation från fastighetsförvaltare, starta överlåtelser, säkerställa att all dokumentation finns och kommer in i tid samt följa medlemsansökan och beslut hos BRF:er – enkelt, digitalt och i realtid.

Ny medlem portalen »

Informationen på den här sidan uppdaterades 2022-05-19. Saknar du någon information var god och använd e-post och skicka till styrelsen@jarnheden.se

Bostadsrättsföreningen Järnheden ligger i Bromma som tillhör Stockholms stad. Bostadsrättsföreningen är fördelade på tre huskroppar som samtliga ligger på Ståltrådsvägen. Husen är benämnda Masmästaren 1 (Ståltrådsvägen 32-40), Masmästaren 2 (Ståltrådsvägen 42-46) och Hammarsmedjan 2 (Ståltrådsvägen 13-25).

Filer

Lokaler & Allmänt

 • Hur många lägenheter & lokaler: 109 lägenheter + 4 lokaler varav 3 uthyrda

 • Finns det några hyresrätter: Nej

 • Är alla lokaler uthyrda: Nej, en lokal saknar hyresgäst

 • Äger föreningen marken: Ja, bostadsrättsföreningen äger marken runt om bostadshusen.

 • Vilket byggår har fastigheten: Byggnaderna uppfördes 1945-1946

 • Vilket år påbörjades föreningens verksamhet: 1944

 • Vilken uppvärmning: Fjärrvärme

 • Vilken ventilation finns: Självdrag

 • Godkänner föreningen delat ägande: Ja men kravet är att de som ska äga lägenheten ansöker och blir godkända som medlemmar och bor på adressen. Hur den procentuella fördelningen ser ut mellan medlemmarna som väljer att köpa lägenheten är upp till medlemmarna.

 • Godkänner föreningen juridisk person som medlem: Nej

 • Förråd: Till de flesta lägenheterna finns ett källarförråd och ett matförråd. Två lägenheter som uppförts senare saknar tillhörande förråd. Extra förråd kan vid tillgång hyras mot avgift.

Gemensamma utrymmen

 • Tvättstugor: Samtliga tre huskroppar har var sin tvättstuga. Vi har tvättmaskiner, torktumlare, mangel, torkskåp och torkrum i varje hus. För att boka tvättid krävs en bokningscylinder som man skall kräva att få nycklar till av föregående ägare. Alla bostäder har en cylinder per lägenhet. Har den tidigare ägaren försummat sina nycklar eller sin cylinder kan den nya ägaren köpa en cylinder av föreningen genom att kontakta styrelsen. Inga egna cylindrar får sättas i bokningstavlorna.

 • Hobbyrum, biljardrum, bastu: Föreningen har ett hobbyrum där man kan snickra med egna verktyg, ett biljardrum där det även finns en darttavla och en soffgrupp. Vi har även en bastu som kan nyttjas av medlemmar i föreningen. Alla utrymmen har separata nycklar som får kvitteras ut av medlemmar i föreningen efter erlagd deposition. För att kvittera ut nycklar kontaktas styrelsen via mail.

 • Övernattningsrum: Det finns även ett övernattningsrum med toalett och dusch som kan bokas av medlemmar mot en avgift.

Ekonomi

 • Vad ingår i månadsavgiften: Värme, vatten, grundutbud TV samt bredband och övriga kostnader för föreningen. För att läsa vad medlemsavgifterna går till bör man ingående läsa bostadsrättsföreningens årsredovisning.

 • Överlåtelseavgiften är på 1138 kr (2,5 % av prisbasbeloppet 2018) och debiteras köparen som söker inträde i bostadsrättsföreningen.

 • Pantsättningsavgiften är på 448 kr (1 % av prisbasbeloppet 2018).

 • Avgift: Styrelsen beslutade under 2021 att avgifterna ska höjas med 3%. Enligt vår ekonomiska plan behövde vi justera avgifterna eftersom vi har flera planerade projekt på gång som behöver finansieras. Flera kostnader har varje år ökat procentuellt för föreningen, avgifterna har dock inte följt marknadsutvecklingen.

TV & Internet

 • TV-tjänster: Föreningen har ett gruppavtal med Com Hem. Grundutbudet (SVT1, SVT2, TV4 och Kanal 6) ingår i avgiften. Övriga kanaler beställs och debiteras separat av respektive medlem. Det finns även möjligt för medlem att beställa TV-tjänster via vår internetleverantör mot en kostnad.

 • Internet: Vi har ett gruppavtal med Bahnhof där 1000/1000 Mbit (1 Gbit) ingår i medlemsavgiften. Medlemmen kan använda sin egen router, eller beställa en från Bahnhof mot en kostnad. Det finns även möjlighet för en medlem att beställa internettjänst från Com Hem mot en kostnad. Innan 2021-03-19 hade vi ett gruppavtal med Telenor på 100/100 Mbit.

Parkering

Bostadsrättsföreningen har 33 privata parkeringsplatser dit det är separat kö. För närvarande är kötiden ca 1-2 år för att få en plats. Hyra för parkeringsplatserna är 300 kr/månad för en vanlig plats och 400 kr/månad för en parkeringsplats med laddstation till elbil (elkostnader tillkommer). I övrigt gäller boendeparkering i området för 300 kr/månad vid registrering hos Stockholms stad.

Laddstation: Vi har sex platser avsedda för el och hybridbilar. De är utrustade av typ 2 laddstationer på 3,7kW.

Renoveringar

Beslutade:

 • Renovering av ventilation-planerat 2023

 • Injustering av värme-planerat 2022

Genomförda:

 • Trapphusrenovering 2021

 • Ny entrébelysning 2021

 • Byte av samtliga portar 2020

 • Relining av avloppet i källaren på Ståltrådsvägen 13-25 - 2017

 • Relining av stomledningen i källaren på Ståltrådsvägen 32-40 - 2016

 • Fönstermålning Ståltrådsvägen 42-46 - 2015

 • Fönstermålning Ståltrådsvägen 32-40 - 2014-2015.

 • Fönstermålning Ståltrådsvägen 13-25 - några år tidigare än övrig målning.

 • Fasadrenovering - 2011, 2012 resp 2014.

 • Ombyggnad lokal - 2011

 • Radonmätning OK - 2008

 • Energideklaration - 2007

 • Säkerhetsdörrar installerade - 2006

 • Helrenovering av samtliga balkonger - 2004

 • Ommålning av trapphus - 2001

 • Stambytt inkl elstigar - 1997-98

Administration för mäklare

Ny medlem portalen »

Ansökan om medlemskap, samt GDPR-avtal skickas efter avslutad försäljning till Brf Järnheden, Ståltrådsvägen 25 nb, 168 68 Bromma.