Medlemmar

För medlemmar

För generell information om föreningen så finns mycket information på sidan om föreningen. Sidorna som riktar sig till mäklare kan även vara intressant för medlemmar.  Här kommer vi informera om sådant som berör dig som medlem. Vi kommer uppdatera med information om när något hänt eller när det är något vi i styrelsen vill nå ut med till er medlemmar.

Medlemsaktuellt


Blåljuskod

Den info om Blåljuskod som sitter på portarna ska inte tas bort. Blåljuskod är ett initiativ inom Stockholms polisregion med syftet att lättare ta sig in i fastigheter utan att behöva slå in entrédörrar då polisen rycker ut efter ett larm. Med hjälp av Blåljuskod kan polisen ta sig in med en vanlig portkod. 


Sophanteringen

Kärlen för hushållsopor och tidningsåtervinning finns nu i de kärlskåp som är placerade i anslutning till respektive hus. 

Din portnyckel fungerar till de kärlskåp som står i direkt anslutning till det hus du bor i. Kärlskåpen för matavfall kommer märkas upp med föreningens portnummer så du vet var din nyckel fungerar. 


Viktigt att  lägga rätt sopor i rätt kärl, det är tydligt utmärkt! 


Endast matavfall i godkänd avfallspåse får kastas i kärl för matavfall. Vid fel drabbas föreningen av straffavgifter. 

Godkända påsar för matavfall kommer att finnas tillgängliga att hämta i anslutning till respektive tvättstuga.


Läs mer på sidan för Sophantering »


Nyckelbrickor och bokningstavlor

Den första december 2022 var det premiär för vårt digitala boknings- och passersystem. Det betyder att det kommer vara nya koder samt att all bokning av tvättstuga, gästrum, bastu och biljardrum sker digitalt. Har du inte hämtat ut din blipp så får du kontakta styrelsen. Portkoderna kommer att bytas var 6 månad. Avisering sker i god tid innan byte. 

Bahnhof

Om du har problem med ditt internet kontakta Bahnhof på https://bahnhof.se/om/kontakt

Registrera e-post i Simpleko

Informationsbladet från styrelsen kommer framöver att skickas ut via e-post, publiceras på hemsidan samt anslås i trapphusen. Utdelning i postlådan kommer att upphöra! Vill du ha utskick via e-post logga in på Simpleko.se  och registrera din e-post.Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor, en i varje fastighet. Medlemmar kan använda sin lägenhetsnyckel för att komma åt sin tvättstuga i sitt hus. Tvättstugorna ligger i källaren vid port 15, 36 och 46.

Läs mer på Tvättstugor

Lokaler

Föreningen har ett hobbyrum, biljardrum, bastu samt ett övernattningsrum. Bokning görs med de digitala bokningstavlor som finns placerade vid respektvie tvättstuga. Föreningen tar ut en avgift vid bokning av övernattningsrummet. Resterande lokaler är gratis att nyttja/boka.

Läs mer på Biljardrum, Hobbyrum, Bastu och Övernattningsrum

Parkering

Föreningen har 33 parkeringsplatser. En medlem i föreningen kan ställa sig i kö för att få en plats. För tillfället är kötiden runt 1-2 år.

Läs mer på Parkering

Renovering

Många vill göra förbättringar och få det fint och komfortabelt i sina lägenheter. Tänk bara på att respektera era grannar och följ stadgar och ordningsregler.

För mer information se sidan renovering.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko hanterar avgifter och hyror. Om du har frågor runt din räkning eller avgift logga in på https://portal.simpleko.se/ och öppna ett ärende.

Läs mer på Ekonomi

Felanmälan & jour

Ut över den ekonomiska förvaltaren har vi en tekniska förvaltare (med vaktmästare) och flera avtal. Läs mer på sidan Felanmälan och jour för mer information.

För mer information se sidan Felanmälan och jour.

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du skicka en en ansökan om det till Styrelsen. Läs mer om andrahandsuthyrning.

Stadgar och ordningsregler

Tänk på att du bor i ett gemensamt hus med grannar runt om kring dig. Huset är byggt på 40-talet och har inte samma typ av ljudisolering som många nya byggnader har. Det är viktigt att du respekterar de ordningsregler och stadgar som finns.

Läs mer på Stadgar och ordningsregler

Facebook

Vi har en sluten Facebookgrupp som heter "Brf Järnheden i Bromma". Sök efter Brf Järnheden i Bromma om du önskar gå med.

Brandvarnare

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Hemförsäkring

Alla bostadsrättslägenheter måste ha en hemförsäkring med sk. bostadsrättstillägg

Grovsopor

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P.g.a. brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna.  Dessa kan istället med fördel lämnas till  Bromma återvinningscentral (ca 1,5 km bort). Det är varje medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt. Skräp som lämnas i källargångar kommer omgående att kastas och eventuella kostnader kan belasta medlemmarna.

Lägenhetsförteckning

Vilket lägenhetsnummer har nu? Vad är skillnaden mot Lantmäteriets nummer och föreningens? Läs mer här.

Pappersinsamling

Endast papper och tidningar får slängas i våra gröna behållare. Slängs annat i behållarna kan vi behöva betala en extra avgift för detta.

Förbättringar och motioner

Vi strävar efter att vara en stabil bostadsrättsförening där man ska kunna trivas och vilja bo. Vi har ständigt tankar om förbättringar som ska gynna våra medlemmar. Om du har en fundering eller önskan om någon förändring eller förbättring så tveka inte att kontakta styrelsen med ditt förslag. Om det är en större åtgärd eller förändring kan frågan behöva behandlas vid en stämma. Motioner skall lämnas in senast den 1 mars för att vara med på stämman som sker i maj månad varje år. 

TV & Internet

Föreningen har gruppavtal med både Tele2 (Com Hem) samt Bahnhof för att tillhandahålla både TV-utbud samt internetanslutning. För mer information se sidan TV & Internet