Medlemmar

För medlemmar

För generell information om föreningen så finns mycket information på sidan om föreningen. Sidorna som riktar sig till mäklare kan även vara intressant för medlemmar.  Här kommer vi informera om sådant som berör dig som medlem. Vi kommer uppdatera med information om när något hänt eller när det är något vi i styrelsen vill nå ut med till er medlemmar.

Medlemsaktuellt


Föreningsstämma den 28 maj kl 18:30 i styrelserummet port 25 nb.

Anslag kommer att finnas i trapphusen.

Vårens städdag blir lördagen den 4 maj med start kl 10:00

Välkommen  att träffa grannar och övriga medlemmar på städdagen då vi ser till att våra fastigheter och utemiljöer blir sommarfina. Container kommer att finnas tillgänglig bakom port 25 för grovsopor mm (ej elartiklar eller brandfarliga vätskor). Korvgrillning vid flaggstången kl 13.

Blåljuskod

Den info om Blåljuskod som sitter på portarna ska inte tas bort. Blåljuskod är ett initiativ inom Stockholms polisregion med syftet att lättare ta sig in i fastigheter utan att behöva slå in entrédörrar då polisen rycker ut efter ett larm. Med hjälp av Blåljuskod kan polisen ta sig in med en vanlig portkod. 


Sophanteringen

Kärlen för hushållsopor och tidningsåtervinning finns nu i de kärlskåp som är placerade i anslutning till respektive hus. 

Din portnyckel fungerar till de kärlskåp som står i direkt anslutning till det hus du bor i. Kärlskåpen för matavfall kommer märkas upp med föreningens portnummer så du vet var din nyckel fungerar. 


Viktigt att  lägga rätt sopor i rätt kärl, det är tydligt utmärkt! 


Endast matavfall i godkänd avfallspåse får kastas i kärl för matavfall. Vid fel drabbas föreningen av straffavgifter. 

Godkända påsar för matavfall kommer att finnas tillgängliga att hämta i anslutning till respektive tvättstuga.


Läs mer på sidan för Sophantering »


Nyckelbrickor och bokningstavlor

Den första december 2022 var det premiär för vårt digitala boknings- och passersystem. Det betyder att det kommer vara nya koder samt att all bokning av tvättstuga, gästrum, bastu och biljardrum sker digitalt. Har du inte hämtat ut din blipp så får du kontakta styrelsen. Portkoderna kommer att bytas var 6 månad. Avisering sker i god tid innan byte. 

Bahnhof

Om du har problem med ditt internet kontakta Bahnhof på https://bahnhof.se/om/kontakt

Registrera e-post i Simpleko

Informationsbladet från styrelsen kommer framöver att skickas ut via e-post, publiceras på hemsidan samt anslås i trapphusen. Utdelning i postlådan kommer att upphöra! Vill du ha utskick via e-post logga in på Simpleko.se  och registrera din e-post.Trivselregler för oss som bor i Brf Järnheden

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor med ett gemensamt intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vi boendet så trevligt som möjligt för alla och se till att rörliga kostnader hålls nere. Genom att följa ordningsreglerna nedan kan alla – ung som gammal – bidra till trivseln i föreningen:

Följ de allmänna brandföreskrifterna (bl.a nedanstående):

Trivselreglerna gäller även dina besökare, inneboende, hyresgäster som hyr i andrahand och övriga som vistas i föreningens fastigheter och på föreningens mark.