Medlemmar

För medlemmar

För generell information om föreningen så finns mycket information på sidan om föreningen. Sidorna som riktar sig till mäklare kan även vara intressant för medlemmar. Här kommer vi informera om sådant som berör dig som medlem. Vi kommer uppdatera med information om när något hänt eller när det är något vi i styrelsen vill nå ut med till er medlemmar.

Medlemsaktuellt


Grillsäsongen är här

  • Grillning är endast tillåten utomhus på grillplatserna bakom Ståltrådsvägen 13–25 och på gården mellan Ståltrådsvägen 32–40 och 42–46.

  • Grillning på balkongerna är inte tillåtet då det medför en brandfara samt stör dina grannar.

  • Kol, tändvätska mm hålls av medlem och förvaras i eget förråd, ej på föreningens mark. Lämna aldrig grillen med glödande kol obevakad. Grillplatsen ska vara undanplockad och iordningställd efter användning.


Nyckelbrickor

Nu är arbetet med att renovera samtliga trapphus klart och besiktning kommer att ske inom kort. I samband med trapphusrenoveringen har vi uppdaterat våra passage- och bokningssystem. Under våren/sommaren kommer dessa att tas i bruk för upplåsning av entréportar samt, under hösten 2022 bokning av gemensamhetslokaler inkl tvättstugor. Vi kommer därför att behöva lämna ut brickor till samtliga boende. Mer information kring hur detta kommer att gå till kommer senare under sommaren.


Sophanteringen

Sopkärlsskåp är beställt och kommer att färdigställs så snart de levererats till oss. Tillfälliga sopkärl kommer fortsatt finnas uppställda vid port 15, 23, 36 och 42. .

Bahnhof

Om du har problem med ditt internet kontakta Bahnhof på https://bahnhof.se/om/kontakt

Registrera e-post i Simpleko

Informationsbladet från styrelsen kommer framöver att skickas ut via e-post, publiceras på hemsidan samt anslås i trapphusen. Utdelning i postlådan kommer att upphöra! Vill du ha utskick via e-post logga in på Simpleko.se och registrera din e-post.Tvättstugor

Föreningen har tre tvättstugor, en i varje fastighet. Medlemmar kan använda sin lägenhetsnyckel för att komma åt sin tvättstuga i sitt hus. Tvättstugorna ligger i källaren vid port 15, 36 och 46.

Läs mer på Tvättstugor

Lokaler

Föreningen har ett hobbyrum, biljardrum, bastu samt ett övernattningsrum. Alla utrymmen förutom övernattningsrummet har separata nycklar som får kvitteras ut av medlemmar i föreningen efter erlagd deposition. Övernattningsrummet kostar pengar, resterande lokaler är gratis att nyttja/boka.

Läs mer på Biljardrum, Hobbyrum, Bastu och Övernattningsrum

Parkering

Föreningen har 33 parkeringsplatser. En medlem i föreningen kan ställa sig i kö för att få en plats. För tillfället är kötiden runt 1-2 år.

Läs mer på Parkering

Renovering

Många vill göra förbättringar och få det fint och komfortabelt i sina lägenheter. Tänk bara på att respektera era grannar och följ stadgar och ordningsregler.

För mer information se sidan renovering.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko hanterar avgifter och hyror. Om du har frågor runt din räkning eller avgift logga in på https://portal.simpleko.se/ och öppna ett ärende.

Läs mer på Ekonomi

Felanmälan & jour

Ut över den ekonomiska förvaltaren har vi en tekniska förvaltare (med vaktmästare) och flera avtal. Läs mer på sidan Felanmälan och jour för mer information.

För mer information se sidan Felanmälan och jour.

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand så måste du skicka en en ansökan om det till Styrelsen. Läs mer om andrahandsuthyrning.

Regler

Tänk på att du bor i ett gemensamt hus med grannar runt om kring dig. Huset är byggt på 40-talet och har inte samma typ av ljudisolering som många nya byggnader har. Det är viktigt att du respekterar de ordningsregler och stadgar som finns.

Läs mer på Stadgar och ordningsregler

Facebook

Vi har en sluten Facebookgrupp som heter Sök efter Brf Järnheden i Bromma om du önskar gå med.

Brandvarnare

Minst en fungerande brandvarnare (gärna fler) måste finnas i varje lägenhet. Kontrollera funktionaliteten regelbundet genom att trycka på knappen som finns på alla brandvarnare.

Hemförsäkring

Alla bostadsrättslägenheter måste ha en hemförsäkring med sk. bostadsrättstillägg

Grovsopor

Vad gäller grovsopor har föreningen inget utrymmer för dessa. P.g.a. brandrisken får grovsopor ej lämnas i källargångarna. Dessa kan istället med fördel lämnas till Bromma återvinningscentral (ca 1,5 km bort). Det är varje medlems eget ansvar att forsla bort skräp, t ex gammal köksutrustning och dylikt. Skräp som lämnas i källargångar kommer omgående att kastas och eventuella kostnader kan belasta medlemmarna.

Lägenhetsförteckning

Vilket lägenhetsnummer har nu? Vad är skillnaden mot Lantmäteriets nummer och föreningens? Läs mer här.

Pappersinsamling

Endast papper och tidningar får slängas i våra gröna behållare. Slängs annat i behållarna kan vi behöva betala en extra avgift för detta.

Förbättringar och motioner

Vi strävar efter att vara en stabil bostadsrättsförening där man ska kunna trivas och vilja bo. Vi har ständigt tankar om förbättringar som ska gynna våra medlemmar. Om du har en fundering eller önskan om någon förändring eller förbättring så tveka inte att kontakta styrelsen med ditt förslag. Om det är en större åtgärd eller förändring kan frågan behöva behandlas vid en stämma. Motioner skall lämnas in senast den 1 mars för att vara med på stämman som sker i maj månad varje år.

TV & Internet

Föreningen har gruppavtal med både Tele2 (Com Hem) samt Bahnhof för att tillhandahålla både TV-utbud samt internetanslutning. För mer information se sidan TV & Internet