Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Du behöver ha styrelsens godkännande för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Ansök skriftligen i god tid. Beslut om andrahandsupplåtelse fattas av styrelsen på styrelsemöte som hålls 1 gång per månad. I ansökan ska du ange dina skäl för uthyrningen, vem du ska hyra ut till samt under vilken tidsperiod uthyrningen ska gälla. Du behöver också bifoga handlingar som styrker dina skäl.   

Andrahandsuthyrning ansöks i Simplekoportalen. Logga in med Bank-id på https://portal.simpleko.se/kundportal/start och navigera i listen till vänster "Din lägenhet/lokal". Klicka sedan på knappen längst upp til höger "Ansökan om andrahandsuthyrning" och fyll i uppgifterna.  Du kommer att behöva fylla i nedanstående blanketter och bifoga din ansökan. 

Styrelsen kommer att granska ansökan vid nästkommande styrelsemöte. Föreningen tar vid andrahandsuthyrning ut en avgift som motsvarar tio procent av prisbasbeloppet per år och lägenhet (i dagsläget ca 5300 kr/år). 


Det finns mer information om du söker på nätet kring vad som anges som skäl. Vår förening är medlemmar i denna intresseorganisation som givit ut nedanstående beslutsstöd. 


Blanketter:

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET I ANDRA HAND »

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID UPPLÅTELSE I ANDRA HAND »


1051-ansokan-om-tillstand-till-andrahandsupplatelse-av-bostadsratt2.pdf
701-information-om-behandling-personuppgifter-vid-andrahandsupplatelse.pdf

Utdrag från paragraf 31 i föreningens stadgar:

En bostadrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Avgift kan tas ut enligt §7

Om styrelsen inte lämnar sitt samtycke till bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får denne upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till viss tid och förses med villkor.