Axema boknings- och passersystem

Inpassering- och bokningssystem AXEMA


Den första december 2022 är det premiär för vårt digitala boknings- och passersystem - AXEMA. Det betyder att det kommer vara nya koder samt att all bokning av tvättstuga, gästrum, bastu och biljardrum sker digitalt. Nedan finns en lathund till systemet.

Portar

Klockan 00:01 2022-12-01 börjar en helt ny portkod gälla för samtliga portar. Koden kommer på en separat lapp i din brevlåda


Den kommer fungera mellan kl 06:00 och 23:00. Övrig tid fungerar blipp-brickan samt den fysiska nyckeln. Posten, polisen, brandkår etc. har tillgång till en nationell IR-sändare som de använder för att komma in.


För att öka säkerheten kommer koden till föreningens portar automatiskt bytas ut varje halvår. Vi återkommer med nästa halvårs kod innan sommaren 2023.

Bokning av gemensamma utrymmen.

Följande gemensamhetsutrymmen är bokningsbara resurser i Axema:

  • Tvättstuga

  • Biljardrum

  • Gästrum

  • Bastu

Dessa bokas antingen via bokningstavlan som sitter vid tvättstugan eller via boka.jarnheden.se

Övergångsperiod

Under november kommer gamla bokningstavlan för tvättstugan finnas kvar för att hantera november månads bokningar. Bokningar för december gör du i Axema. Ni som bokat bastun och biljard- rummet i december på det gamla sättet får själva föra över er bokning till Axema under november månad.

Styrelsen ansvarar för bokning av gästrummet under oktober och november. Bokningar för december genomförs med start 2022-11-01 i Axema.

Rekommendation

Första gången: Logga in via bokningstavlan med din blippbricka. Uppdatera därefter dina användar- uppgifter. Du kommer då kunna använda hemsidan via dator/mobil för bokning och få bokningsbekräftelse och påminnelse vi e-post.

Bokning av övernattningsrummet

Rummet bokas i systemet genom att boka passet 15:00-23:00. Då bokar du tillgång till rummet fram till efterföljande dag kl 12:00. Ska du nytta rummet en natt bokar du således bara ett pass.

Har du angett en e-postadress kommer du få ett mail med information i din bokningsbekräftelse.


BRF Järnheden - Axema lathund-rev 221101.pdf