Axema boknings- och passersystem

Inpassering- och bokningssystem AXEMA


Den första december 2022 var det premiär för vårt digitala boknings- och passersystem - AXEMA. Nedan finns en lathund till systemet.

Portar

Klockan 00:01 2022-12-01 börjar en helt ny portkod gälla för samtliga portar. Koden kommer på en separat lapp i din brevlåda och den kommer att bytas ut med jämna mellanrum.


Koden kommer att fungera mellan kl 06:00 och 23:00. Övrig tid fungerar blipp-brickan samt den fysiska nyckeln. Posten, polisen, brandkår etc. har tillgång till en nationell IR-sändare som de använder för att komma in.

Bokning av gemensamma utrymmen.

Följande gemensamhetsutrymmen är bokningsbara resurser i Axema:

Dessa bokas antingen via bokningstavlan som sitter vid tvättstugan eller via boka.jarnheden.se (första gången måste du logga in och ange en e-postadress vid bokningstavlan).

Rekommendation

Första gången: Logga in via bokningstavlan med din blippbricka. Uppdatera därefter dina användaruppgifter. Du kommer då kunna använda hemsidan via dator/mobil  för bokning och få bokningsbekräftelse och påminnelse vi e-post.

Bokning av övernattningsrummet 

Rummet bokas i systemet genom att boka passet 15:00-23:00. Då bokar du tillgång till rummet fram till efterföljande dag kl 12:00. Ska du nytta rummet en natt bokar du således bara ett pass.

Har du angett en e-postadress kommer du få ett mail med information i din bokningsbekräftelse.


BRF Järnheden - Axema lathund-rev 221101.pdf