Cykelrum

Cykelrum 

Det finns flera cykelrum i föreningen och dessa är till för cyklar i brukbart skick, dvs. cyklar som används. 

 

För allas trevnad är det viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning och reda i cykelförråden, dvs. medlemmarna ska själva i möjligaste mån använda upphängningskrokar, se till att det inte blir överbelamrat med div. andra föremål (t.ex. cyklar som inte används även om de är i brukbart skick, pulkor, etc).

Kontinuerligt kommer föreningen att kontrollera och forsla bort cyklar som inte är i bruk. Information om dessa kontroller kommer att meddelas föreningens medlemmar i god tid. Cyklar som forslats bort av misstag (t.ex. när någon varit bortrest en längre tid och inte kunnat märka upp sin cykel) går att få tillbaka under en period genom kontakt med Styrelsen

Mopeder får inte stå i cykelrummen – det gäller såväl bensin- som eldrivna mopeder. Detta på grund av en ökad brandrisk då våra cykelrum inte har det brandskydd som krävs för förvaring av motorfordon. Det gäller även mopeder med tom tank eller urladdat batteri. Har du en permobil så behöver den laddas i ett separat utrymme på grund av risk för gnistbildning.