Ekonomi

Ekonomi

Föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko hanterar avgifter och hyror. Du kan logga in på https://portal.simpleko.se/ med hjälp av BankID. Där kan du bland annat se:

  • Dina avier (både obetalda och betalda)

  • Se filer och dokument som styrelsen har delat med medlemmarna

  • Se information om din lägenhet och parkering/lokaler som du hyr

  • Ärenden mellan dig och Simpleko eller mellan dig och Styrelsen

  • Information om föreningen samt kontaktuppgifter till styrelsen med mera

  • Lägg till en e-post adress i systemet för att ta i mot utskick från Styrelsen

Har du frågor om din faktura, eller misstänker att något är fel, öppna ett ärende mot Simpleko direkt. Simpleko hanterar alla regelbundna betalningar utan styrelsen direkta involvering. Oregelbundna kostnader som hyra av övernattningsrum och elkostnad för parkering skickas in av styrelsen till Simpleko regelbundet.

Information som vi i styrelsen inte kan publicera publikt på hemsidan kommer läggas upp i Simpleko där vi kan garantera att endast aktuella medlemmar kan komma åt filerna. Vi kan även använda systemet för att göra utskick via e-post till medlemmar som lagt till sin e-post i systemet.