Lägenhetsförteckning

Lägenhetsförteckning


Det finns två system för att referera till en lägenhet. Det officiella lägenhetsnumret från staten som är ett ganska nytt system, och föreningens interna nummer som vi använder (kan även i bland kallas medlemsnummer).

Lägenhetsnummer (Lantmäteriet)

Används när man pratar med myndigheter och andra externa parter. Ett lägenhetsnummer som 1101 säger bara "våning 1, lägenhet 1" och skall alltid kombineras med en gatuadress och port portnummer. Ett exempel är "Ståltrådsvägen 44 1101" refererar till en unik lägenhet i föreningen. Numret består av två siffror för våningen, följt av två som beskriver vilken lägenhet på våningsplanet. Lägenheterna numreras alltid från vänster till höger (medsols) när man står med ryggen mot trappan.

Samtliga lägenheter är märka med lägenhetsnumret ovanför dörren.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida där det även finns en pedagogiskt PDF med bilder.

Port 32, 34, 36, 38, 40 och 44

De här lägenheterna är enkla då de består av tre lägenheter per våning. Du kommer alltid upp på varje våning vänd åt samma håll (samma riktning som du kom in i huset). Du kan såldes räkna 1, 2, 3 från vänster till höger på alla våningar från gatan.

Port 13, 17, 21, 25, 42 och 46

De här lägenheterna är enkla då de består av två lägenheter per våning. Du kommer alltid upp på varje våning vänd åt samma håll (samma riktning som du kom in i huset). Du kan såldes räkna 1 & 2 från vänster till höger på alla våningar från gatan.

Port 15, 19 och 23

De här är de lite speciella portarna, plan 10 är en halvtrappa upp och trapphuset till plan 11 är bara en halvtrappa vilket inventerar "den vänstra" lägenheten på de övre planen då man kommer från andra hållet.

Port 13A och 42A

Lägenhetsnummer används bara när det finns flera bostäder på samma adress, 13A och 42A har sin egen ingång och innehåller bara en lägenhet så de har inget lägenhetsnummer.

Föreningens lägenhetsnummer (medlemsnummer)

Lägenheterna är numrerade våning för våning per hus med start i Masmästaren 2, sedan vidare i Masmästaren 1 och slutligen i Hammarsmedjan 2. Första lägenheten heter 1 och vi har hela vägen upp till 109. Det är inte ovanligt att de även kallas lägenhet 1001 till 1109. Vi har även två ombyggda lokaler med egna adresser som kallas 2001 respektive 2004.

Du kan se föreningens lägenhetsnummer som ett medlemsnummer som vi använder internt för att referera till en unik lägenhet. Förråd som tillhör lägenheten är märka med det här numret. I praktiken om styrelsen eller föreningen vill ha ditt lägenhetsnummer så är det förmodligen det här som vi menar. Det är lite olyckligt att vi och Lantmäteriet valde nummer som är så pass lika, men det vore ett stort jobb att byta nu.