Lägenhetsförteckning

Lägenhetsförteckning


Det finns flera förteckningar som styrelsen i en bostadsrättsförening enligt lag måste föra. Lägenhetsförteckningen är en av dem och till skillnad mot medlemsförteckningen är den inte offentlig.

Lägenhetsförteckningen är ett register över alla lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt i föreningen och det är lag på att föreningen måste ha en förteckning med vissa uppgifter och att löpande uppdatera den. Simpleko hanterar föreningens lägenhetsförteckning.

Det är bara bostadsrättshavaren själv som har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen om den lägenhet han eller hon innehar med bostadsrätt. Men medlemmen kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som då har rätt att få utdraget. 

Lägenhetsnummer (Lantmäteriet)

Används när man pratar med myndigheter och andra externa parter. Ett lägenhetsnummer som 1101 säger bara "våning 1, lägenhet 1" och skall alltid kombineras med en gatuadress och port portnummer. Ett exempel är "Ståltrådsvägen 44 1101" refererar till en unik lägenhet i föreningen. Numret består av två siffror för våningen, följt av två som beskriver vilken lägenhet på våningsplanet. Lägenheterna numreras alltid från vänster till höger (medsols) när man står med ryggen mot trappan.

Samtliga lägenheter är märka med lägenhetsnumret ovanför dörren.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida där det även finns en pedagogiskt PDF med bilder.

Port 32, 34, 36, 38, 40 och 44

De här lägenheterna är enkla då de består av tre lägenheter per våning. Du kommer alltid upp på varje våning vänd åt samma håll (samma riktning som du kom in i huset). Du kan såldes räkna 1, 2, 3 från vänster till höger på alla våningar från gatan.

Port 13, 17, 21, 25, 42 och 46

De här lägenheterna är enkla då de består av två lägenheter per våning. Du kommer alltid upp på varje våning vänd åt samma håll (samma riktning som du kom in i huset). Du kan såldes räkna 1 & 2 från vänster till höger på alla våningar från gatan.

Port 15, 19 och 23

De här är de lite speciella portarna, plan 10 är en halvtrappa upp och trapphuset till plan 11 är bara en halvtrappa vilket inventerar "den vänstra" lägenheten på de övre planen då man kommer från andra hållet.

Port 13A och 42A

Lägenhetsnummer används bara när det finns flera bostäder på samma adress, 13A och 42A har sin egen ingång och innehåller bara en lägenhet så de har inget lägenhetsnummer.

Föreningens lägenhetsnummer (medlemsnummer)

Lägenheterna är numrerade våning för våning per hus med start i Masmästaren 2, sedan vidare i Masmästaren 1 och slutligen i Hammarsmedjan 2. Första lägenheten heter 1 och vi har hela vägen upp till 109. Det är inte ovanligt att de även kallas lägenhet 1001 till 1109. Vi har även två ombyggda lokaler med egna adresser som kallas 2001 respektive 2004.

Du kan se föreningens lägenhetsnummer som ett medlemsnummer som vi och t ex banken använder för att referera till en unik lägenhet. Förråd som tillhör lägenheten är märka med det här numret. I praktiken  innebär det att om styrelsen , föreningen  eller banken (pant) vill ha ditt lägenhetsnummer så är det detta som avses. Det är lite olyckligt att vi och Lantmäteriet valde nummer som är så pass lika, men det vore ett stort jobb att byta nu.