Renovering

Renovering

Många vill göra förbättringar och få det fint och komfortabelt i sina lägenheter. Tänk bara på att respektera era grannar och följ stadgar och ordningsregler.

Ska ni ta ner en vägg eller installera golvvärme eller något annat som innebär en väsentlig förändring i bostaden så krävs det alltid tillstånd av styrelsen. Installation av tvättmaskin och diskmaskin skall göras av behörig person. Tänk på att dessa ska kopplas in på kallvattnet. Behöriga hantverkare känner till detta. Att göra saker själv kan skapa dyra merkostnader om något går fel och att era försäkringar inte gäller. Det kan också innebära skador som påverkar era grannar om t.ex en vattenskada inträffar.

För byte av gasspis till elspis gäller följande: Kontakta Stockholm Gas, https://www.stockholmgas.se/om-gas/auktoriserade-gasinstallatorer/ för att få Information om vilket gasnät du är ansluten till. Endast auktoriserad gasinstallatör får plombera gasledning samt montera bort gasspis.  

Nya lag från 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 ändrades bostadsrättslagens bestämmelse kring renoveringar, åtgärder och förändringar inom en bostadsrätt och följande ändringar gäller och kräver Styrelsens skriftliga tillstånd:

Sedan tidigare gäller att styrelsens skriftliga tillstånd krävs för ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Uppsägning kan ske om renovering gjorts trots nekat tillstånd.

De nya lagreglerna kommer att införas i stadgarna. Oavsett om vi hunnit få in dem i stadgarna eller inte så gäller de från 1 januari 2023.

---------------------------

För ombyggnader som kräver godkännande av styrelsen, var god och fyll i följande blankett och skicka in till oss: