Renovering

Renovering

Många vill göra förbättringar och få det fint och komfortabelt i sina lägenheter. Tänk bara på att respektera era grannar och följ stadgar och ordningsregler.

Ska ni ta ner en vägg eller installera golvvärme eller något annat som innebär en väsentlig förändring i bostaden så krävs det alltid tillstånd av styrelsen. Installation av tvättmaskin och diskmaskin skall göras av behörig person. Tänk på att dessa ska kopplas in på kallvattnet. Behöriga hantverkare känner till detta. Att göra saker själv kan skapa dyra merkostnader om något går fel och att era försäkringar inte gäller. Det kan också innebära skador som påverkar era grannar om t.ex en vattenskada inträffar.

För byte av gasspis till elspis gäller följande: Kontakta Stockholm Gas, https://www.stockholmgas.se/om-gas/auktoriserade-gasinstallatorer/ för att få Information om vilket gasnät du är ansluten till. Endast auktoriserad gasinstallatör får plombera gasledning samt montera bort gasspis.


För ombyggnader som kräver godkännande av styrelsen, var god och fyll i följande blankett och skicka in till oss: