Sophantering

Sophantering

Kärlen för hushållsopor (restavfall) och tidningsåtervinning finns nu i de kärlskåp som är placerade i anslutning till respektive hus. Din portnyckel fungerar till de kärlskåp som står i direkt anslutning till det hus du bor i. Kärlskåpen för matavfall står vid parkeringen utanför port 25. De är märkta med portnummer så att du vet var din nyckel fungerar. 


Viktigt att  lägga rätt sopor i rätt kärl, det är tydligt utmärkt! 


Endast matavfall i godkänd avfallspåse får kastas i kärl för matavfall. Vid fel drabbas föreningen av straffavgifter. Godkända påsar för matavfall finns tillgängliga att hämta i anslutning till respektive tvättstuga.

Viktigt att det blir rätt!

Det är avgörande att rätt saker läggs i papperspåsen för att det ska kunna bli biogas och biogödsel. 

Matavfall är:

Inte matavfall:

Några tips när du sorterar

Ibland kan fett göra att påsen ser genomskinlig ut och man tror att påsen ska gå sönder. Påsen är mer tålig än man tror men känner du dig osäker så lägg påsen i en annan matavfallspåse. 

Ekonomi/Miljö

Även om du inte direkt betalar för avfallshämtningen så ingår den i avgiften du betalar till föreningen. 

Matavfallsinsamlingen är subventionerad. Sorterar vi dessutom ut förpackningar, plast, glas, metall etc. blir kostnaden ännu lägre p.g.a. minskad vikt på hushållsavfall.

Utöver ekonomi bidrar du till ett antal positiva miljöeffekter då matavfallet blir till jordförbättring/biogas samt att material återvinns.

Föreningens kärlskåp

Föreningen har köpt sex stycken kärlskåp för matavfall. Dessa är uppmärkta med skylt enligt nedan och har fyrkantig lucka. 

Du finner skåpen i anslutning till Ståltrådsvägen 25.

Den nyckel som fungerar i din port fungerar i luckan. 

De två skåpen närmast port 25 är för medlemmar som bor i portarna 13-25. De två mittersta skåpen är för medlemmar boende i port 32-40. De två skåpen närmast vägen är för medlemmar boende i port 42-46. 

Se till att luckan är ordentligt stängd och låst när du slängt ditt avfall.

Godkända påsar

Föreningen får påsar som är godkända av stockholm stad. De är gratis.

Vi kommer lägga upp ett större antal paket i anslutning till tvättstugan. På samma ställe finns även speciella påshållare för de som så önskar. Det finns även ett litet paket med skruvar som tillhör påshållaren. Tar påsarna plötsligt slut så meddela då gärna styrelsen via mail.

Tömning

Kärlen för matavfall töms gratis en gång i veckan. Föreningen kommer inleda med det intervallet och sedan öka vid behov. Platsbrist gör att vi för närvarande inte ser någon möjlighet att öka antalet kärl och kärlskåp

Övrigt hushållsavfall

Styrelsen uppmanar alla att sortera ut så mycket återvinningsbart avfall som möjligt och lämna vid Tackjärnsvägen 1. 

Där kan du i dagsläget lämna: 

Det övriga avfall som är kvar lämnas i de kärlskåp som är placerade nära ditt hus. Nyckel till din port fungerar i luckan. De är uppmärkta med skylt restavfall och har rund lucka.

Försök se efter om kärlet är fullt innan du slänger in påsen. Är den det, välj i så fall en annan lucka.