Tvättstugor

Tvättstugor

Det finns tre tvättstugor i föreningen, en i varje huskropp vid port 17, 36 samt 46. Endast bostadsrättsinnehavare får nyttja tvättstugorna och tvättider bokas via blipp på de digitala bokningstavlorna som finns i respektive tvättstuga alt via denna länk: boka.jarnheden.se.  All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh är tillåtet att tvätta i tvättmaskin endast om tvättpåse avsedd för detta ändamål används.

För allas trevnad vänligen respektera de instruktioner som finns uppsatta i tvättstugorna. Överdosera ej tvätt- eller sköljmedel!! Städa efter dig och ta väl hand om maskinerna, dessa äger vi tillsammans. Om det är något fel på utrustningen lägger ni en felanmälan hos Delagott.

Tvättider

Det finns fyra val av tider på 3,5 eller 4 timmar på vardagar, samt 3 till 3,5 timma på helger. Tillgång till torkrummet får man med en timmes förskjutning. Då tvättmaskinerna stör de som bor i huset så tar sista tvättiden slut vid 22.