Tvättstugor

Tvättstugor

Det finns tre tvättstugor i föreningen, en i varje huskropp vid port 17, 36 samt 46. Tid bokas med en låscylinder med lägenhetens nummer. Endast bostadsrättsinnehavare får nyttja tvättstugorna. All tvätt sker på egen risk. Bygel-bh är tillåtet att tvätta i tvättmaskin endast om tvättpåse avsedd för detta ändamål används.

För allas trevnad vänligen respektera de instruktioner som finns uppsatta i tvättstugorna. Städa efter dig och ta väl hand om maskinerna, dessa äger vi tillsammans. Om det är något fel på utrustningen lägger ni en felanmälan hos Delagott.

Tvättider

Tid bokas med hjälp av din låscylinder, du ska ha en per lägenhet som skall användas i ditt hus där du bor. Det finns fyra val av tider på 3,5 eller 4 timmar på vardagar, samt 3 till 3,5 timma på helger. Tillgång till torkrummet får man med en timmes förtjusning. Då tvättmaskinerna stör de som bor i huset så tar sista tvättiden slut vid 22.

 • Vardag

  • Pass 1 - 07:00 till 11:00 (torkrum 08:00 till 12:00)

  • Pass 2 - 11:00 till 14:30 (torkrum 12:00 till 15:30)

  • Pass 3 - 14:30 till 18:00 (torkrum 15:30 till 19:00)

  • Pass 4 - 18:00 till 22:00 (torkrum 19:00 till 22:00 samt påföljande vardag 07:00 till 08:00)

 • Helg

  • Pass 1 - 09:00 till 11:00 (torkrum 09:00 till 12:00)

  • Pass 2 - 11:00 till 14:30 (torkrum 12:00 till 15:30)

  • Pass 3 - 14:30 till 18:00 (torkrum 15:30 till 19:00)

  • Pass 4 - 18:00 till 22:00 (torkrum 19:00 till 22:00)