Byggnader

Byggnader

Föreningen har tre byggnader. Störst till ytan är det långa huset som ligger längst med Ståltrådsvägen och heter Hamarsmedjan 2. De andra två husen heter Masmästaren 1 och 2. Masmästaren 1 är det huset som har flest lägenheter, medans Masmästaren 2 är det lilla huset.

Källa: OpenStreetMap | Se även: Google Maps

Historia

Svenska Folkbyggens bostadsrättsförening nummer 7 byggde föreningens tre hus under åren 1945 - 1946. Marken tillhörde då Norrby gård, som låg där City Gross ligger idag.

De tre husen heter Hammarsmedjan 2 (Ståltrådsvägen 13-25), Masmästaren 1 (Ståltrådsvägen 32-40) och Masmästaren 2 (Ståltrådsvägen 42-46). Hammarsmedjan 2 kom i folkmun att kallas "Skånelängan" då de flesta inflyttade var personal tillhörande gamla ABA, som flyttade från Bulltofta flygfält utanför Malmö till Bromma Flygplats. Flygtrafiken på Bromma var under denna tid avsevärt tätare än idag.