Stadgar och ordningsregler

Stadgar

I en bostadsrättsföreningen så äger medlemmar gemensamt samtliga byggnader och mark. Medlemmarna röstar normalt en gång om året på föreningsstämman en styrelse som skall föra medlemmarnas talan. Stadgarna reglerar de regler som medlemmar och styrelsen förhåller sig till.


Ordningsregler

Vi behöver gemensamt ta hand om fastigheten och respektera varandra, det finns ordningsregler som reglerar vad som gäller. Tänk på att du bor i ett gemensamt hus med grannar runt om kring dig. Huset är byggt på 40-talet och har inte samma typ av ljudisolering som många nya byggnader har. Det är viktigt att du respekterar de ordningsregler och stadgar som finns.

Ordningsreglerna är framtagna efter motion till Brf Järnhedens ordinarie föreningsstämma är 2013 och gäller fr o m december 2013.

1.    Utomhus

1.1  Hundar skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet. Rastning får ej ske på föreningens mark. Ta upp efter dem om de råkar göra ifrån sig.

1.2  Respektera parkeringsbestämmelsen på gårdarna. Endast parkering i samband med tillfällig av- och påstigning och i- och urlastning är tillåten. Räddningstjänst, sophantering, snöröjning, färdtjänst och annan nyttotrafik måste kunna ta sig fram obehindrat dygnet runt.

1.3  Grillning är tillåten utomhus på grillplatserna bakom Ståltrådsvägen 13-25 och på gården mellan Ståltrådsvägen 32-40 och 42-46. Om du grillar, ha alltid vatten i tillhands om glöd förirrar sig. Ta också hand om kolen efteråt och se till att det inte finns någon risk för brand innan du lämnar grillen obevakad.

1.4  Matning av fåglar eller andra djur på gården får inte förekomma då detta riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur. Var noggrann med att stänga locken på sopkärlen av samma anledning.

1.5  Avfall och skräp som uppstår i samband med renovering av lägenhet får ej lagras på gården i avvaktan på bortforsling längre tid än högst 1 vecka. Avfallet liksom hantverkarbilar får ej blockera vägen för sophämtning, snöröjning, utryckningsfordon eller annan nyttotrafik.

2.    Allmänna utrymmen/inomhus

2.1  Du skall alltid göra rent efter dig i tvättstugan, t ex sopa och torka golv, göra rent filter i torktumlaren och i torkskåpen.

2.2  Det får inte stå barnvagnar, rullatorer, cyklar eller annat gods utanför era lägenhetsdörrar. Trapphuset är en brandväg och måste vara framkomlig.

2.3  Trapphus och källargångar får av brandsäkerhetsskäl ej belamras med cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler eller andra personliga tillhörigheter.

2.4  Se till att portar och dörrar till tvättstuga, cykelrum och källare alltid går i lås efter dig. Det är ett enkelt sätt att minska risken för objudna gäster. Släck ljuset när du lämnar allmänna utrymmen som saknar trappljusautomatik.

3.    Balkonger

3.1  Det är förbjudet att skaka mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.

3.2  Grillning på balkongen är inte tillåtet.

3.3  Markis eller parabolantenn får inte sättas upp.

3.4  Vattning av balkonglådor, torkning av tvätt samt städning av balkongen måste alltid ske på ett sådant sätt att det inte orsakar olägenheter för grannen under.

3.5  Avfyring av fyrverkeripjäser från fönster eller balkonger är inte tillåtet.

4.   Störande ljud

4.1  Mellan kl. 22.00 och 07.00 skall det vara tyst och lugnt i huset. Det gäller såväl festande som TV-tittande och arbeten i lägenheten. Detsamma gäller om du befinner dig på någon av gårdarna. Om du planerar en fest - informera grannarna. Acceptansen brukar öka markant om information lämnats i förväg. Säg gärna till ett par dagar i förväg, så hinner grannarna vidta eventuella åtgärder för att fortfarande kunna njuta av en god natts sömn. Tänk på att ditt golv är grannens tak. Om granne framför klagomål måste rättelse vidtas omedelbart.

4.2   Om du håller på med reparationer i lägenheten, ber vi dig att inte borra, spika och såga före kl 10.00 eller efter kl 16.00 på helgerna. Reparationer måndag-fredag får ej pågå mellan kl 21.00 och 07.00.

4.3  Har du tvättmaskin i lägenheten får denna inte användas mellan kl 22.00 och 07.00. Måndag till fredag får du inte börja tvätta före kl 07.00 på morgonen och sista tvätten måste vara klar senast kl 22.00. På lördag, söndag och helgdag får du inte börja tvätta för kl 09.00 på morgonen och sista tvätten måste vara klar senast kl 22.00.

4.4  Stör din granne dig? Tala i första hand med honom/henne själv. Förmodligen har grannen inte förstått att du blivit störd. Hjälper det inte att tala med grannen kan du kontakta styrelsen.

5.   Sophantering

5.1  Kärl för hushållssopor (endast restavfall, ej matavfall) och tidningsåtervinning finns i de kärlskåp som är placerade i anslutning till respektive hus. Din portnyckel fungerar till de kärlskåp som står i direkt anslutning till det hus du bor i. Kärlskåpen för matavfall står vid parkeringen utanför port 25. De är märkta med portnummer så att du vet var din nyckel fungerar. Knyt ihop dina soppåsar ordentligt innan du slänger dem.

Viktigt att  lägga rätt sopor i rätt kärl, det är tydligt utmärkt!

Endast matavfall i godkänd avfallspåse får kastas i kärl för matavfall. Vid fel drabbas föreningen av straffavgifter. Godkända påsar för matavfall finns tillgängliga att hämta i anslutning till respektive tvättstuga. 

5.2  Föreningen har inget grovsoprum. Bortforsling av möbler, byggavfall och andra skrymmande föremål ombesörjes skyndsamt av varje enskild medlem och får EJ slängas eller ställas vid sopkärlen.

5.3  Föreningen beställer container två gånger per år i samband med vår- och höststädning. I containern kan du som medlem kasta grovsopor med undantag för miljöfarligt avfall (elskrot, gummidäck, kemikalier, batterier, lysrör m m).

6.   Stadgar

Övriga upplysningar om vad som gäller beträffande inträde/utträde i föreningen, andrahandsuthyrning, ansvar, ombyggnad av lägenhet m m återfinns i föreningens stadgar som du hittar här på hemsidan.